Rowerem nad wodę

Pogoria III

Pogoria III

Pogoria III to zbiornik popiaskowy w zlewni cieku Pogoria powstały w latach 1973-1975. Powierzchnia lustra wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 208 ha, długość – 2,0 km, szerokość średnia – 1,0 km, szerokość maksymalna – 1,5 km.


Jezioro Paprocany

Jezioro Paprocany

Jezioro Paprocany to sztuczny zbiornik wodny położony w Tychach powstały dla potrzeb Huty Paprockiej. W latach 1986-1992 przeprowadzono prace rekultywacyjne. Obecnie zbiornik pełni role rekreacyjną oraz retencyjną stanowiąc osłonę przeciwpowodziową dla miasta.


Zalew Łęg

Zalew Łęg

Zalew Łęg jest zbiornikiem wodnym znajdującym się w Jaworznie w pobliżu Elektrowni Jaworzno III. Zalew Łęg otaczają drzewostany sosnowe na siedliskach borów sosnowych i mieszanych. Brzegi zbiornika porasta wąski pas roślinności nadwodnej.


PARTNERZY

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK

NEWSLETTER

WYSZUKIWARKA

BOOKINGBooking.com