Ładowanie Wydarzenia
Deprecated: Funkcja tribe_get_view jest przestarzała od wersji 5.13.0! Zamiast jej proszę użyć On version 6.0.0 this function will be removed. Please refer to https://evnt.is/v1-removal for template customization assistance.. in /home/wgxwzggtkx/domains/roweremposlasku.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379

« Wszystkie Wydarzenia  • To wydarzenie minęło.

Rundka w ciemno – Start

21 marca 2020Szczegóły

Data:
21 marca 2020
Miasto:
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/events/2882624945110025/

Miejsce wydarzenia

Śląskie
śląskie

Organizator

Obszar Warowny Śląsk na rowerze

„RUNDKA W CIEMNO”
„Rundka w ciemno” to niekonwencjonalna zabawa promująca aktywność fizyczną z elementami turystyki rowerowej, przeznaczona dla ścisłego grona osób zainteresowanych, lubiących rywalizację i jazdę na rowerze.

1) W zabawie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca sprawny rower, która zadeklaruje chęć uczestnictwa i zostanie zaproszona do specjalnie do tego powołanej grupy na facebooku.
2) Rekrutacja trwać będzie od 23.02.2020 do 20..03.2020.
Każdy uczestnik deklaruje wpłatę na dowolną organizację charytatywną w wysokości 50 zł (lista sugerowanych organizacji w punkcie 21).
3) Zgłoszenie do zabawy wraz z potwierdzeniem wpłaty wymienionej w pkt. 2 należy wysłać na adres rundkawciemno2020@gmail.com, wpisując w tytule „Rundka w Ciemno”, a w treści dane kontaktowe (imię lub nick, nr telefonu); e-mail zwrotny z zaproszeniem oznacza potwierdzenie uczestnictwa.
4) zabawa trwać będzie od 21.03.2020 r. do 18.10.2020 r.
5) Zabawa składa się z 10 tzw. „Rundek” (dziesiąta “rundka” oznacza zakończenie rywalizacji bez względu na datę).
6) Każdy z uczestników gry może ogłosić „Rundkę” i tylko on zna dystans, trasę i cel wycieczki.
7) „Rundka” musi odbyć się pomiędzy godz. 18:00 (start) w piątek, a godziną 20:00 (zakończenie) w niedzielę. Wyjątek stanowią tzw. „długie weekendy”, kiedy dzień wolny wypada w piątek lub poniedziałek (wówczas czas startu i zakończenia przesuwa się odpowiednio na czwartek i poniedziałek).
8) „Rundkę” ogłasza się 24 godziny przed startem podając miejsce startu (mety), czas oraz zalecany rodzaj roweru (MTB, szosa itp.).
Miejsce startu „Rundki” wyznacza ogłaszający.
9) Miejsce startu i zakończenia przejazdu musi znajdować się w województwie śląskim, nie dalej niż 5 km od czynnej stacji kolejowej.
10 ) Dystans „Rundki” nie może być krótszy niż 60 km, ale nie dłuższy niż 150 km.
11) Minimalny czas pomiędzy “Rundkami” nie może być krótszy niż 2 tygodnie (od zakończenia), tzn. jeżeli ktoś przykładowo ogłosi „rundkę” na sobotę 11 kwietnia, na godzinę 10:00 i wycieczka zakończy się o 16:00 , to kolejną można ogłosić nie
wcześniej niż 25 kwietnia o godzinie 16:01 (uwzględniając punkt 7).
12) Każdy uczestnik po przejechaniu „Rundki” otrzymuje jednego „RUNDKA”.
13) Osoba ogłaszająca „Rundkę” otrzymuje „RUNDKA z PLUSEM” (po przejechaniu).
14) Dodatkowo osoba, która podczas wycieczki najwcześniej odgadnie cel wycieczki (ogłaszający nazwę celu umieszcza przed rozpoczęciem wycieczki w specjalnej kopercie) otrzymuje „AKTYWKA”.
15) Nie wywiązanie się z „ogłoszenia RUNDKI” skutkuje odebraniem dwóch „RUNDKÓW”
16) Wygrywa osoba, która uzbiera największą liczbę „RUNDKÓW” (w razie tej samej liczby decydują tzw. „PLUSY”).
17) Dodatkowa nagroda czeka na osobę z największą liczbą „AKTYWKÓW”.
18) Podczas wycieczek obowiązuje “Regulamin wycieczki rowerowej”.

20) Regulamin wycieczki rowerowej:

Wycieczka nie ma charakteru zorganizowanego lub zrzeszonego, tylko koleżeński.
Każdy uczestnik wycieczki rowerowej jest obowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Uczestnik wycieczki rowerowej powinien posiadać:
sprawny technicznie rower
kask (ZALECANE)
strój przeciwdeszczowy
prowiant
zapasową dętkę odpowiednią do rodzaju kół oraz wentyla
podstawowe narzędzia rowerowe.
Podczas jazdy przestrzegamy następujących zasad:
nie wyprzedzamy przewodnika (ogłaszającego “Rundkę”)
nie jedziemy za osobą zamykającą (wyznaczoną przez ogłaszającego “Rundkę”)
jeździmy trzymając kierownicę oburącz (poza sygnalizacją skrętu)
nie używamy telefonów podczas jazdy
nie wjeżdżamy w innych uczestników wycieczki
jeździmy jeden za drugim zachowując bezpieczny odstęp od siebie (2-3 metry)
nie jeździmy zbyt szybko na zjazdach (dostosowujemy prędkość do swoich umiejętności oraz warunków panujących na drodze, szczególnie zwracając uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości)
podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem, a cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia
w jednej kolumnie może być maksymalnie 15 rowerzystów z przewodnikami
nie przejeżdżamy przez pasy na rowerze, zsiadamy z roweru i przeprowadzamy na drugą stronę ulicy
podczas wycieczki rowerowej nie spożywamy alkoholu
interesujemy się innymi uczestnikami wycieczki i nie przejeżdżamy obojętnie obok osoby, której np. zepsuł się rower
zawsze ustępujemy pierwszeństwa osobom pieszym
odnosimy się do siebie nawzajem w sposób kulturalny
tempo narzuca przewodnik grupy (ogłaszający “Rundkę”)
podczas postojów należy szanować przyrodę i pracę człowieka.
Liczba uczestników jest ograniczona (15 osób).
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich.
Organizatorzy (osoby w “ciapki”) nie biorą odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie imprezy i za szkody wynikłe w stosunku do uczestników imprezy i osób trzecich.
Ubezpieczenie uczestnicy wycieczki załatwiają we własnym zakresie.
Organizatorzy (osoby w “ciapki”) zastrzegają sobie możliwość odwołania wycieczki ze względów technicznych lub pogodowych.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad.
Organizatorzy (osoby w “ciapki”) mają prawo wykluczyć z wycieczki osoby niestosujące się do regulaminu lub niemające odpowiedniego roweru lub przygotowania do wyjazdu.
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
Udział w zabawie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

21) Sugerowane organizacje charytatywne:

a) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu.
ul. Bujoczka, Ruda Śląska, 41-700

KRS 0000003109
Wpłaty z tytułu darowizn prosimy przekazywać na konto.
Dane do przelewu:
ING Bank Śląski Oddział w Rudzie Śląskiej
nr 80 1050 1331 1000 0010 0114 9366

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie
ul. Opolska 36
Chorzów, 41-500

KRS 0000154454
Wpłaty z tytułu darowizn prosimy przekazywać na konto.
Dane do przelewu:
90 1020 2368 0000 2202 0022 8247
http://www.chorzow.schronisko.com/

c) Piotruś i Jego Autyzm
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem:
22731 Pluta Piotr darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
KRS 0000037904 (w PIT, cel 1% wpisz “22731 Pluta Piotr”
https://dzieciom.pl/podopieczni?protege_id=22731

d) Fundacja “Iskierka” – na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Siedziba:
ul. Adama Pługa 1/2
02-047 Warszawa

Biuro:
ul. TARGOWA 5
Chorzów 41-503
KRS: 0000248546
NIP: 527-249-39-99
REGON: 140406587
https://fundacjaiskierka.pl

e) ?

PARTNERZY

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK

NEWSLETTER

PODOBNE WPISY

BOOKINGBooking.com