Siemianowice – Zalew Łęg

trasy rowerowe Siemianowice - Zalew Łęg

Wyjazd z Siemianowic Śląskich, Rynek Miejski
Cel: Zalew Łęg, Jaworzno
Odległość: 23km

Siemianowice Śląskie: Centrum – Katowice: Dąbrówka Mała – Szopienice – Sosnowiec: Śródmieście – Radocha – Modrzejów – Niwka – Jęzor – Jaworzno: Wysoki Brzeg

Przydał Ci się artykuł? Skorzystałeś z pliku GPX? Możesz za to podziękować stawiając mi kawę :)

Postaw mi kawę
blok reklamowy

TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE – ZALEW ŁĘG

Trasę rowerową zaczynamy w Siemianowicach Śląskich na Rynku Miejskim przy Pomniku Czynu Powstańczego. Wjeżdżamy na ul. Krasińskiego i jedziemy w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo w ul. Świerczewskiego. Na rondzie jedziemy prosto w ul. Powstańców, a na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną dalej jedziemy prosto na Katowice i Mysłowice – ul. Mysłowicka.

Wjedziemy do Katowic – ul. Strzelców Bytomskich, a następnie skręcamy w lewo na Czeladź w ul. Pod Młynem. Po chwili na skrzyżowaniu jedziemy prosto. Dojedziemy do wiaduktu drogi 86, przejeżdżamy pod nim i od razu za nim skręcamy w lewo w ul. Borki. Jedziemy cały czas prosto aż po prawej stronie zobaczymy staw Borki. Po ok. 500m skręcamy w lewo i zjeżdżamy z górki, po lewej stronie mijamy Stadion Ludowy.

Jesteśmy w Sosnowcu, a na końcu drogi skręcamy w prawo. Jedziemy alejką wyłączoną z ruchu samochodowego, po lewej mijamy staw Stawiki. Na końcu skręcamy w lewo w ul. Sobieskiego i przejeżdżamy przez most nad Brynicą. Zaraz za mostem skręcamy w prawo i wjeżdżamy na Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza – oznaczony jest kolorem czerwonym. Przejeżdżamy pod rurami ciepłociągu, potem pod wiaduktem kolejowym. Patrzymy cały czas na oznaczenia, bo po ok. 250m (gdy po lewej stronie zobaczymy bloki mieszkalne) będziemy skręcać w prawo i jedziemy wzdłuż Brynicy, po prawie 2km dojeżdżamy do ul Ostrogórskiej. Skręcamy w prawo, a za wiaduktem w lewo w ul. Radocha. Przejeżdżamy mostem nad Przemszą i wjeżdżamy w las. Jedziemy dalej szlakiem oznaczonym kolorem czerwonym do ul. Mikołajczyka, tam spotykamy następną tablicę informacyjną. Wjeżdżamy znów do lasu w prawo. Od razu na pierwszym rozwidleniu w lewo. Po niecałych 300m skręcamy znów w lewo. Jedziemy według oznaczeń, po prawej stronie pojawią się stawy, przejeżdżamy obok boiska do siatkówki plażowej i dalej tak jak pokazują oznaczenia prosto. Wąską dróżką dojedziemy do drogi asfaltowej, po chwili dojeżdżamy do ul. Orląt Lwowskich.

Przejeżdżamy na drugą stronę i jedziemy obok sklepu z artykułami motoryzacyjnymi, a za nim w lewo i na końcu w prawo w ul. Pastewną. Zatrzymujemy się na stopie i sprawdzamy czy nie jedzie tramwaj, za torami prosto drogą z płyt betonowych. Po prawej stronie mijamy Zabytkowy Cmentarz Żydowski. Za nim na rozwidleniu w prawo i przed wałem w lewo. Jedziemy wzdłuż wałów rzeki Przemszy po prawej stronie i po lewej ogródki działkowe. Na końcu skręcamy w prawo i dojedziemy do końca Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza. Stromymi schodami wchodzimy na wał, a za nim jest historyczne miejsce zwane Trójkątem Trzech Cesarzy. Znajduje się tam obelisk pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu. Dalej pojedziemy Szlakiem Rowerowym Czarnego Morza, który oznaczony jest kolorem zielonym. Także wracamy, ale nie skręcamy w lewo w drogę, którą przyjechaliśmy, ale jedziemy w prawo zgodnie z zielonymi oznaczeniami. Dojedziemy do asfaltowej ul. Żeglarskiej, a potem do ul. Orląt Lwowskich. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki i skręcamy znów w prawo w małą ścieżkę. Jedziemy teraz drugim brzegiem. Tutaj mapa pokazuje inaczej, ale również dobrze. Dojeżdżamy do starego, zamkniętego mostu, przejeżdżamy na drugą stronę nasypu (nie rzeki).

Potem pod torami i wjeżdżamy na żółty szlak rowerowy w Jaworznie. Jedziemy wzdłuż Przemszy dojedziemy do rur, potem przejeżdżamy pod autostradą i torami. Dalej jedziemy dróżką wzdłuż rur i tak jak one skręcamy w prawo. Dojedziemy do asfaltowej drogi, skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, następnie skręcamy w prawo w ul. Promienną. Jedziemy prosto, po lewej stronie mijamy Elektrownie Jaworzno. Znowu przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i za nim skręcamy w prawo w las. Jedziemy główną leśną drogą oznaczoną czarnym szlakiem rowerowym i po ok. 0,5km (tak jak pokazuje tabliczka) i skręcamy w prawo. Po ponad 200. metrach docieramy nad Zalew Łęg.

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE:

  • Pomnik Czynu Powstańczego (Siemianowice Śląskie)
  • Stadion Ludowy (Sosnowiec)
  • Zabytkowy Cmentarz Żydowski (Sosnowiec)
  • Trójkąt Trzech Cesarzy
  • Elektrownia Jaworzno III
  • Zalew Łęg

Dowiedz się więcej – ZALEW ŁĘG
Inne TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE

Similar Posts