Siemianowice – Pszczyna

trasy rowerowe Siemianowice - Pszczyna

Wyjazd z Siemianowic Śląskich, Rynek Miejski
Cel: Pszczyna, Park Zamkowy
Odległość: 54km

Siemianowice Śląskie: Centrum – Katowice: Bogucice – Zawodzie – Muchowiec – Ochojec – Kostuchna – Tychy: Mąkołowiec – ul. Bielska – Paprocany – KobiórPiasekPszczyna

Przydał Ci się artykuł? Skorzystałeś z pliku GPX? Możesz za to podziękować stawiając mi kawę :)

Postaw mi kawę
blok reklamowy

TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE – PSZCZYNA

Trasę rowerową zaczynamy w Siemianowicach Śląskich na Rynku Miejskim przy Pomniku Czynu Powstańczego. Wjeżdżamy na ul. Krasińskiego i jedziemy w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania, które przejeżdżamy prosto w ul. Śniadeckiego. Na końcu przed nami zobaczymy Pływalnie Miejską, skręcamy przed nią w lewo i wjeżdżamy do Parku Hutniczego. Od razu odbijamy w alejkę parkową w prawo. Na końcu wyjedziemy na ul. 27 Stycznia. Skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez tory, za nimi w lewo w ul. Głowackiego. Jedziemy drogą z pierwszeństwem w ul. Matejki, a dalej krętą drogą między starymi fabrykami. Jedziemy cały czas drogą z pierwszeństwem ulicami Konopnickiej i Plebiscytową.

Wjedziemy do Katowic i na końcu drogi skręcamy w lewo w ul. Konduktorską. Znowu wjeżdżamy do Siemianowic Śląskich. Jedziemy znów krętą drogą z pierwszeństwem w strefie przemysłowej. Znów wjeżdżamy do Katowic i dojeżdżamy do ronda, skręcamy na nim w prawo (pierwszy zjazd). Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową po lewej stronie drogi. Dojedziemy do przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.  Po drugiej stronie ul. Bohaterów Monte Cassino skręcamy w lewo i jedziemy chwilę wzdłuż niej. Zaraz skręcamy w prawo w ul. Podhalańską – na os. J. Kukuczki, po chwili ścieżka rowerowa się kończy i wjeżdżamy na asfalt. Przyjeżdżamy obok cmentarza, dojedziemy do skrzyżowania ze znakiem STOP. Jedziemy prosto w ul. Normy i na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Markiefki i od razu w prawo w wąską ul. Piotra. Wjedziemy na chodnik i dojedziemy między blokami do ul. Ścigały – skręcamy w lewo. Jedziemy do końca ulicy, dalej z pierwszeństwem jedziemy w lewo w ul. Kopalnianą. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i przejeżdżamy pod wiaduktem, a za nim skręcamy w prawo na chodnik i korzystamy z przejazdu pod drogą 79. Po drugiej stronie skręcamy w lewo i wjeżdżamy w prawo na ul. Bogucickiej. Przed mostem nad Rawą skręcamy w lewo na ścieżkę rowerową Bulwary Rawy. Przed wiaduktem drogi 86 obok przeszklonego budynku Uniwersytetu Śląskiego, przejeżdżamy górą przez Rawę. Jedziemy dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi 86, przejeżdżamy pod wiaduktem.

Przed stacją benzynową zjeżdżamy w prawo, zjeżdżamy dróżką w dół w Dolinę 3 Stawów. Skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż łąki, na końcu znów w lewo – dojedziemy do drogi asfaltowej (parkuje tam zawsze dużo aut). Na asfalt wjeżdżamy w prawo. Jedziemy ul. Trzech Stawów aż do ul. Francuskiej, skręcamy w lewo i po 300m w prawo – na drzewie jest oznaczenie czarnego szlaku rowerowego – będziemy się go teraz trzymać. Jedziemy tyłami parku, gdy po lewej stronie zobaczymy przejście przez tory – skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez jeden, potem drugi przejazd i chodnikiem w górę. Zjeżdżamy z niego w prawo i dojeżdżamy do ul. 73 Pułku Piechoty. Skręcamy w lewo i przez pasy przejeżdżamy na drugą stronę i wjeżdżamy w las. Przejeżdżamy przez tory i za nimi w lewo. Dojeżdżamy do skrzyżowania ze stolikiem i ławkami – skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez tory i za nimi w lewo. Po chwili na rozdrożu w lewo i dalej długo prosto. Przecinamy drogi asfaltowe: Cegielnia Murcki i Szarych Szeregów. Dojedziemy do leśnego skrzyżowania, tutaj opuszczamy czarny szlak rowerowy, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do punktu odpoczynkowego przy ul. Kałuży.

Mapa niestety nie zna tej leśnej dróżki i jest na niej zaznaczone, że jedziemy ul. Kałuży, ale w praktyce nie wjeżdżamy na nią tylko skręcamy w lewo i jedziemy lasem z górki do samego końca, potem w prawo w wąską ścieżkę. Wyjedziemy na drogę z kostki brukowej – ul. Jaronia. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i jedziemy z pierwszeństwem do końca. Skręcamy w lewo w ul. Boya-Żelińskiego, przejeżdżamy przez tory i za światłami z przejściem dla pieszych odbijamy w prawo w ul. Kazimierza Lepszego. Przejeżdżamy obok szkoły a na wysokości boisk skręcamy w lewo w las. Po ok. 400m, na leśnym skrzyżowaniu, skręcamy w prawo. Jedziemy cały czas główną drogą aż do kolejnego dużego leśnego skrzyżowania. Jedziemy na nim lekko w prawo i po chwili przejeżdżamy przez tory.

Jesteśmy na ul. Saskiej, dojedziemy do skrzyżowania. W prawo jest ul. Podleśna – my skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez mały mostek i dojedziemy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo w ul. Zaopusta. Po chwili droga z pierwszeństwem prowadzi w prawo, my zjeżdżamy z niej i jedziemy prosto w ślepą uliczkę. Po lewej stronie mijamy ułożone szeregowo domki, za nimi asfalt się kończy i wjeżdżamy do lasu. Przejeżdżamy wiaduktem kolejowym, potem wzdłuż torów i obok budynku PKP. Dalej prosto, droga się poszerza i pojawiają się oznaczenia czerwonego szlaku rowerowego.

Za domami po lewej stronie skręcamy w prawo i wjeżdżamy na ul. Wronia – to już Tychy. Jedziemy krętymi uliczkami i na końcu skręcamy w lewo w ul. Mąkołowską. Jedziemy 800m i skręcamy w prawo w ul. Objazdową. Na końcu, przed torami w lewo w małą ścieżkę. Przejeżdżamy pod wiaduktem i dalej wzdłuż torów do asfaltowej drogi. Nasz czerwony szlak prowadzi w prawo tunelem, my natomiast jedziemy prosto do dworca PKP. Przed nim skręcamy w lewo i wjeżdżamy na nowe ścieżki rowerowe, którymi objeżdżamy dworzec. Dojeżdżamy do ronda i wjeżdżamy na żółty szlak rowerowy – ul. Asnyka, która potem przechodzi w ul. Budowlanych. Jedziemy nią ok. 2km i skręcamy w prawo na dużym skrzyżowaniu w ul. Bielską. Jedziemy ścieżką rowerową ok. 3km aż ścieżka każe nam przejechać na drugą stronę ul. Bielskiej.

Tu wracają oznakowania czerwonego szlaku rowerowego. Z ul. Bielskiej skręcamy w lewo do lasu i po 200m w prawo. Jedziemy czerwonym szlakiem rowerowym, na leśnym skrzyżowaniu dróg rowerowych jedziemy prosto, a potem drogą asfaltową w prawo. Jedziemy do końca i w lewo tj. pokazują znaki na Zameczek w Promnicach. Asfalt się kończy, przejeżdżamy przez mostek i za nim prosto, następnie drugi mostek i za nim w lewo w uliczkę z kostki brukowej. Dojedziemy do ogrodzonych budynków, a po lewej stronie będziemy mieć Jezioro Paprocany. Skręcamy w prawo i za ogrodzeniem obiektów chronionych skręcamy w lewo w wąską ścieżkę. Po chwili dojedziemy do bramy wjazdowej do Zameczku Myśliwskiego w Promnicach. Wracamy 200m do naszej trasy i skręcamy w lewo. Dojedziemy do skrzyżowania z drewnianą rzeźbą halabardników i skręcamy w prawo. Tu znowu opuszczamy nasz czerwony szlak. Jedziemy prosto aleją Książęcą prawie 4km (żółty szlak rowerowy), po drodze przecinamy drogę asfaltową.

Jesteśmy w Kobiórze. Przed dworcem skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż torów. Przejeżdżamy pod drogą 928 i za nią na łuku drogi skręcamy w prawo w las. Po lewej stronie mijamy jeziorko Pilok i skręcamy w prawo przejeżdżając tunelem kładką nad rzeką Korzeniec. Za tunelem w lewo znowu w las. Jedziemy ok. 1km i skręcamy w lewo – tak jak pokazuje czerwony szlak, który znów wrócił. Jedziemy szeroką leśną drogą, która zmieni się w czteropasmówkę (dwie wąskie ścieżki i 2 wąskie pasy z płyt betonowych). Dojedziemy do rozdroża, na którym skręcamy w lewo, opuszczając naszą czteropasmówkę. Jedziemy do końca i skręcamy w lewo – ul. Leśna.

To już miejscowość Piasek. Droga z leśnej zmienia się w asfaltową, pojawiają się zabudowania. Dojeżdżamy do torów, nazwa ulicy zmienia się na Kolejową, jedziemy wzdłuż nich czerwonym szlakiem rowerowym. Gdy po lewej stronie zobaczymy przejazd kolejowy jedziemy prosto w aleje Dębową, którą jedziemy ok. 1,5km po czym dojedziemy do dziwnego skrzyżowania. Skręcamy w prawo przejeżdżając przez tory. Jesteśmy już w Pszczynie. Jedziemy ul. Myśliwską, potem Łowiecką, przejeżdżamy pod wiaduktem i dojedziemy do skrzyżowania. Jedziemy prosto w zakaz wjazdu (nie dotyczy rowerów). Jadąc prosto do końca dojedziemy do Parku Zamkowego. Zachęcam do objechania parkowych alejek i do pojechania na Rynek, gdzie można miło odpocząć przed drogą powrotną.

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE:

  • Pomnik Czynu Powstańczego (Siemianowice Śląskie)
  • Aeroklub Śląski (Katowice)
  • Browar Obywatelski (Tychy)
  • Zameczek Myśliwski w Promnicach
  • Park Zamkowy (Pszczyna)
  • Muzeum Zamkowe (Pszczyna)
  • Rynek (Pszczyna)
  • Zagroda Żubrów (Pszczyna)
  • Zagroda Wsi Pszczyńskiej (Pszczyna)

Dowiedz się więcej – PSZCZYNA
Inne TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE

Similar Posts