Siemianowice – Zbiornik Dziećkowice

Siemianowice – Zbiornik Dziećkowice

trasy rowerowe Siemianowice - Zbiornik Dziećkowice

Wyjazd z Siemianowic Śląskich, Rynek Miejski
Cel: Zbiornik Dziećkowice, Imielin/Chełm Śląski
Odległość: 31km

Siemianowice Śląskie: Centrum – Katowice: Dąbrówka Mała – Szopienice – Sosnowiec: Śródmieście – Radocha – Modrzejów – Niwka – Jęzor – Jaworzno: Wysoki Brzeg – Mysłowice: Brzezinka – Kosztowy – Dziećkowice – Imielin

Przydał Ci się artykuł? Skorzystałeś z pliku GPX? Możesz za to podziękować stawiając mi kawę :) Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

blok reklamowy

TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE – ZBIORNIK DZIEĆKOWICE

Trasę rowerową zaczynamy w Siemianowicach Śląskich na Rynku Miejskim przy Pomniku Czynu Powstańczego. Wjeżdżamy na ul. Krasińskiego i jedziemy w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo w ul. Świerczewskiego. Na rondzie jedziemy prosto w ul. Powstańców, a na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną dalej jedziemy prosto na Katowice i Mysłowice – ul. Mysłowicka.

Wjedziemy do Katowic – ul. Strzelców Bytomskich, a następnie skręcamy w lewo na Czeladź w ul. Pod Młynem. Po chwili na skrzyżowaniu jedziemy prosto. Dojedziemy do wiaduktu drogi 86, przejeżdżamy pod nim i od razu za nim skręcamy w lewo w ul. Borki. Jedziemy cały czas prosto aż po prawej stronie zobaczymy staw Borki. Po ok. 500m skręcamy w lewo i zjeżdżamy z górki, po lewej stronie mijamy Stadion Ludowy.

Jesteśmy w Sosnowcu, a na końcu drogi skręcamy w prawo. Jedziemy alejką wyłączoną z ruchu samochodowego, po lewej mijamy staw Stawiki. Na końcu skręcamy w lewo w ul. Sobieskiego i przejeżdżamy przez most nad Brynicą. Zaraz za mostem skręcamy w prawo i wjeżdżamy na Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza – oznaczony jest kolorem czerwonym. Przejeżdżamy pod rurami ciepłociągu, potem pod wiaduktem kolejowym. Patrzymy cały czas na oznaczenia, bo po ok. 250m (gdy po lewej stronie zobaczymy bloki mieszkalne) będziemy skręcać w prawo i jedziemy wzdłuż Brynicy, po prawie 2km dojeżdżamy do ul Ostrogórskiej. Skręcamy w prawo, a za wiaduktem w lewo w ul. Radocha. Przejeżdżamy mostem nad Przemszą i wjeżdżamy w las. Jedziemy dalej szlakiem oznaczonym kolorem czerwonym do ul. Mikołajczyka, tam spotykamy następną tablicę informacyjną. Wjeżdżamy znów do lasu w prawo. Od razu na pierwszym rozwidleniu w lewo. Po niecałych 300m skręcamy znów w lewo. Jedziemy według oznaczeń, po prawej stronie pojawią się stawy, przejeżdżamy obok boiska do siatkówki plażowej i dalej tak jak pokazują oznaczenia prosto. Wąską dróżką dojedziemy do drogi asfaltowej, po chwili dojeżdżamy do ul. Orląt Lwowskich.

Przejeżdżamy na drugą stronę i jedziemy obok sklepu z artykułami motoryzacyjnymi, a za nim w lewo i na końcu w prawo w ul. Pastewną. Zatrzymujemy się na stopie i sprawdzamy czy nie jedzie tramwaj, za torami prosto drogą z płyt betonowych. Po prawej stronie mijamy Zabytkowy Cmentarz Żydowski. Za nim na rozwidleniu w prawo i przed wałem w lewo. Jedziemy wzdłuż wałów rzeki Przemszy po prawej stronie i po lewej ogródki działkowe. Na końcu skręcamy w prawo i dojedziemy do końca Szlaku Rowerowego Dawnego Pogranicza. Stromymi schodami wchodzimy na wał, a za nim jest historyczne miejsce zwane Trójkątem Trzech Cesarzy. Znajduje się tam obelisk pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu. Dalej pojedziemy Szlakiem Rowerowym Czarnego Morza, który oznaczony jest kolorem zielonym. Także wracamy, ale nie skręcamy w lewo w drogę, którą przyjechaliśmy, ale jedziemy w prawo zgodnie z zielonymi oznaczeniami. Dojedziemy do asfaltowej ul. Żeglarskiej, a potem do ul. Orląt Lwowskich. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy mostem na drugą stronę rzeki i skręcamy znów w prawo w małą ścieżkę. Jedziemy teraz drugim brzegiem. Tutaj mapa pokazuje inaczej, ale również dobrze. Dojeżdżamy do starego, zamkniętego mostu, przejeżdżamy na drugą stronę nasypu (nie rzeki).

Potem pod torami i wjeżdżamy na żółty szlak rowerowy w Jaworznie. Jedziemy wzdłuż Przemszy dojedziemy do rur, potem przejeżdżamy pod autostradą i torami. Dalej jedziemy dróżką wzdłuż rur i tak jak one skręcamy w prawo. Dojedziemy do asfaltowej drogi i skręcamy w prawo. Wjeżdżamy do Mysłowic, przejeżdżamy nad Przemszą i autostradą A4. Skręcamy w lewo w ul. Cmentarną. Na rozwidleniu, gdzie w lewo jest ślepa, my jedziemy w prawo, a potem prosto między murami cmentarza. Pamiętajmy, że jedziemy cały czas zielonym szlakiem rowerowym. Jedziemy prosto drogą gruntową, mijając hale magazynowe i krzyż. Przez skrzyżowanie prosto i dojedziemy do torów, przed nimi odbijamy w prawo. Jadąc lasem po prawej stronie torów dojedziemy do asfaltowej ul. Długiej – skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, a potem pod wiaduktem autostrady A4. Mijamy stadninę koni, potem przejeżdżamy przez mały mostek nad małą rzeczką. Jedziemy główną drogą ponad 3km i gdy w oddali zobaczymy znak Jaworzno w lewo, Imielin w prawo to wcześniej skręcamy w prawo w jednokierunkową ul. Poprzeczną. Jedziemy do końca, skręcamy w prawo w ul. Zachęty.

Po chwili, między tablicami terenu Mysłowic i Imielina skręcamy w lewo w małą ścieżkę oznaczoną niebieskim szlakiem rowerowym. Dojedziemy do asfaltowej ul. Satelickiej – przejeżdżamy ją na wprost dalej jadąc drogą polną, która po wjeździe do lasu mocno się zwęża. Dojedziemy do tunelu pod drogą, za nim prosto aż zobaczymy Zbiornik Dziećkowice.

OBJAZD (13km)

Polecam jechać w prawo przed Zbiornikiem Dziećkowice. Po ok. 550m skręcamy w lewo, pojawiają się oznaczenia niebieskiego szlaku rowerowego. Jedziemy ok. 2,2km prosto ciągle patrząc na oznaczenia na drzewach. Gdy przed nami zobaczymy bramę i dom z bali skręcamy w lewo tak jak pokazują oznaczenia. Jedziemy lasem prosto aż do końca i skręcamy w prawo. Wyjedziemy na łuku drogi asfaltowej – ul. Wandy. Znajduje się też tam punkt odpoczynkowy z ławką i mapą tras rowerowych. Skręcamy w lewo, po prawej stronie mijamy bary i restauracje, po lewej stronie natomiast są ładne widoki na Zbiornik Dziećkowice.

Wita nas Chełm Śląski. Jedziemy drogą asfaltową (prowadzi w prawo), po chwili dojedziemy do skrzyżowania – jedziemy prosto dalej niebieskim szlakiem rowerowym w drogę polną. Odbijamy w lewo. Nagle oznaczenia szlaku rowerowego się gubią – jednak my jedziemy ciągle główną drogą prosto. Wyjedziemy z lasu i pojawią się zabudowania i oznaczenia. Dojedziemy do asfaltu i skręcamy w lewo. Po chwili rozstaniemy się z naszym niebieskim kolorem – szlak skręca w prawo, a my jedziemy asfaltem prosto. Mijamy po lewej stronie punkt postojowy. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie droga z pierwszeństwem prowadzi w prawo. My skręcamy w lewo i jedziemy drogą z płyt betonowych. Po lewej stronie zobaczymy ogrodzenie betonowe z niebieską barierką – wjeżdżamy w bramę. Jedziemy teraz wzdłuż zbiornika drogą z płyt betonowych, która doprowadzi nas do końca pętli. Można też pojechać wzdłuż Przemszy jeśli nie wjedziemy w bramę, tylko pojedziemy wzdłuż ogrodzenia. Po chwili po prawej stronie pojawi się Przemsza. Za jej drugim brzegiem to już województwo małopolskie. Jedziemy wzdłuż rzeki aż do wiaduktu autostrady A4, za nim skręcamy w lewo i potem znów pod wiaduktem w lewo i koniec pętli.

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE:

  • Pomnik Czynu Powstańczego (Siemianowice Śląskie)
  • Stadion Ludowy (Sosnowiec)
  • Zabytkowy Cmentarz Żydowski (Sosnowiec)
  • Trójkąt Trzech Cesarzy
  • Zbiornik Dziećkowice

Dowiedz się więcej – ZBIORNIK DZIEĆKOWICE
Inne TRASY ROWEROWE SIEMIANOWICE

PARTNERZY

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK

NEWSLETTER

BOOKINGBooking.com