Łężczok

Łężczok

Łężczok

Łężczok to rezerwat przyrody w powiecie raciborskim. Położony jest między Raciborzem, Nędzą, Zawadą Książęcą i Babicami i znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Powstał 23 stycznia 1957 roku.

Rezerwat przyrody Łężczok ma 408,9 hektarów, z czego 245 hektarów stanowią stawy, 144 ha lasy, 7 ha łąki, a reszta to drogi i groble. Na terenie rezerwatu znajduje się 8 stawów: Ligotniak, Brzeziniok, Babiczok, Grabowiec, Tatusiak, Markowiak, Salm Duży i Salm Mały, które już w XIII wieku służyły do hodowli ryb.

Na terenie rezerwatu występują potężnych rozmiarów dęby szypułkowe, mające nawet 400 lat,  a także olbrzymie buki i lipy. Dąb Sobieskiego, który jest pomnikiem przyrody, ma pierśnicę wynoszącą 690cm. Występuje tutaj także 51% gatunków ptaków żyjących w Polsce – ponad 190 gatunków. Łężczok jest świetnym terenem do obserwacji przyrody, szczególnie dla ornitologów. W okresie lęgowym można spotkać tutaj perkozy, bąki, kormorany, gęgawy i kaczki. Występują także dzięcioły, myszołów zwyczajny, jastrząb, a także poza sezonem lęgowym bielik, orlik krzykliwy, rybołów, bocian czarny, czapla siwa, mewa śmieszka. Spotkać możemy również takie ssaki jak: jeż, ryjówka, nietoperz, piżmak oraz drapieżniki: lis, kuna domowa, tchórz, łasica i borsuk.

W XIV wieku ziemie te przeszły w ręce zakonu cystersów z Rud, a w 1783 roku postawili dworek myśliwski. Znajduje się on przy leśnej drodze pomiędzy stawami Ligotnik i Brzeziniak. W 1810 roku przeszedł w ręce książąt raciborskich. Na początku XX wieku w polowaniach przy dworku brał udział cesarz niemiecki Wilhelm II. Po wojnie dworek przekształcono w gajówkę. Pomimo, że został wpisany do rejestru zabytków aktualnie popada w ruinę.

Jan III Sobieski zmierzając na Wiedeń w 1683 roku przejeżdżał właśnie drogą między stawami, co dziś upamiętnia biegnący przez rezerwat Łężczok Szlak im. Husarii Polskiej.

TRASY ROWEROWE

 

ŁĘŻCZOK – GALERIA


PARTNERZY

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK

NEWSLETTER

WYSZUKIWARKA

BOOKINGBooking.com