Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry to śląskie miasto leżące na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto zajmuje powierzchnie 83,72km2 i zamieszkiwane jest przez ok. 60 tysięcy mieszkańców. Tarnowskie Góry powstały na gruntach wsi Tarnowice – jej nazwa pochodzi od dzikiego gatunku śliwy – tarniny. Według legendy w 1490 roku chłop Rybka wyorał pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego. Zaczęły powstawać pierwsze kopalnie, czyli gory w języku starośląskim – stąd nazwa Tarnowskie Góry. W 1526 roku Jan II Dobry – właściciel ziem i margrabia Jerzy von Ansbach nadali miastu przywilejj wspierający górnictwo, tj. „akt wolności górniczej”. W tym samym roku Tarnowskie Góry otrzymały prawa miejskie. Był to okres szybkiego rozwoju górnictwa rud srebronośnych, a co za tym idzie, i miasta. Rozwijał się handel, rzemiosło i wybudowano wtedy wiele kamienic, które stoją do dziś. Tarnowskie Góry były wówczas największym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku.

Reformacja znalazła w mieście wielu zwolenników. W 1529 roku wybudowali oni pierwszy drewniany kościół, a dwa lata później – na jego miejscu – murowany. W 1531 roku powstała ariańska szkoła prowadzona przez Daniela Franconiusa. Reformacja została utrwalona po śmierci księcia Jana II Dobrego w 1532 roku, gdy miasto przeszło pod panowanie Hohenzollernów.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto podupadło a w 1676 roku wybuchła zaraza, która ustąpiła po procesji błagalnej do Piekar Śląskich. Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dzisiaj.

W latach 80-tych XVII wieku powstaje rządowa kopalnia i huta “Fryderyk” – nazwana od królewskiego imienia. W 1803 roku otwarto pierwszą szkołę górniczą, kilkanaście lat później wydrążono nową sztolnię “Fryderyk”, założono drukarnię, wybrukowano rynek i ulicę Krakowską i Lubliniecką, założono nowe fabryki i hutę żelaza, rozpoczęto budowę wodociągów miejskich. W 1857 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową do Opola. Rozwój miasta przypieczętowało powstanie w 1873 roku Starostwa Tarnogórskiego.

Z upływem lat wyczerpały się zasoby rud i na początku XX w. skończyło się wydobywanie kruszcu. W 1922 r. w wyniku Powstań Śląskich i Plebiscytu miasto zostało włączone do Polski. W nowej rzeczywistości Tarnowskie Góry nadal były siedzibą powiatu. Tę samą rolę miasto spełniało również po II wojnie światowej aż do 1975 roku. Status powiatu Tarnowskie Góry odzyskały po reformie administracyjnej 1 stycznia 1999 roku.

SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA

Znajduje się w Parku Repeckim i jest 600-metrowym odcinkiem sztolni odwadniającej „Fryderyk” („później nazwana Kościuszko”). Należała ona do kopalni rudy ołowiowo-srebrowej Fryderyk. Rozpoczęto ją drążyć w 1821 roku a prace skończono w roku 1834. Obecnie sztolnie można zwiedzać, jest jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Trasa turystyczna znajduje się pomiędzy szybami “Ewa” i “Sylwester”. Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, podziwiać można uroki podziemnego świata m.in. stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej. Jest to najdłuższy w Polsce podziemny przepływ łodziami.

Informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów

ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA

Znajduje się przy ul. Szczęść Boże 81 i jest jedyną w Polsce podziemną trasą turystyczną umożliwiającą zwiedzanie podziemi po dawnych kopalniach kruszców srebronośnych. Znajduje się na głębokości 40m pod ziemią i ma 1700m długości. Trasa kształtem przypomina trójkąt, którego wierzchołkami są trzy szyby: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść Boże”. 270m trasy pokonuje się łodziami.

Informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów

DZWONNICA GWARKÓW

Wykonana w całości z drewna stoi na podmurowaniu z kamienia wapiennego. Pod namiotowym dachem, który pokryty jest gontem, umieszczono dzwonek szychtowy. Przeniesiona w 1955 roku na Plac Gwarków z kamieniołomu Bobrownikach Śląskich.

ZAMEK W STARYCH TARNOWICACH

Renesansowy Zamek z dziedzińcem i krużgankami prawdopodobnie został wybudowany w latach 1520-1570 przez Piotra Wrochema. W późniejszych latach zamek miał wielu właścicieli, którzy często go przebudowywali. W 1820 roku zamek trafił w ręce Donnersmarcków i byli oni w posiadaniu majątku do roku 1945. Po II Wojnie Światowej dobra zostały znacjonalizowane, stając się własnością PGRu. Zamek niszczał i dopiero w 2000 roku został wykupiony przez Krystynę i Rajnera Smolorz. Przeprowadzili Oni liczne prace modernizacyjne i w 2011 roku otworzyli go dla zwiedzających.

Informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów

RYNEK

Na Rynku znajduje się wiele zabytkowych budynków, np. Ratusz, Kościół ewangelicko-augsburski oraz kamienic, m.in.: Dom Sedlaczka, Dom Cochlera, Dom Petrascha, Dom Wieprzowskiego, Dom, Bernharda, Dom Szymkowica i domy podcieniowe w zachodniej pierzei Rynku.

TRASY ROWEROWE

 

TARNOWSKIE GÓRY – GALERIA

Print Friendly, PDF & Email

PARTNERZY

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK

NEWSLETTER

WYSZUKIWARKA

BOOKINGBooking.com